Putte i parken

Karlstad 30 juni–2 juli

Luleå 14–16 juli

Generella frågor: info@putteiparken.se | Förfrågning om försäljning på området: Utstallare@putteiparken.se | Sponsring: fredric@putteiparken.se